Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2009 lapkričio

don’t kid yourself
and don’t fool yourself
this love’s too good to last
and i’m too old to dream

don’t grow up too fast
and don’t embrace the past
this life’s too good to last
and i’m too young to care

don’t kid yourself
and don’t fool yourself
this life could be the last
and we’re too young to see

Read Full Post »

“Graudus švelnumas užliejo meistro širdį, jis nežinia kodėl pravirko, įsikniaubęs Margaritai į plaukus. Jos pirštai virpėdami glostė meistro smilkinius, raudodama ji kuždėjo:  -Gijos, baltos gijos, mano galvoje tavo akis apkrenta baltas sniegas, ak, vargšė kankinio galva. Žiūrėk, kokios tavo akys! Jose – dykuma… O pečiai, naštos slegiami pečiai… Suluošino, suluošino … – jau be sąryšio kalbėjo Margarita, krūpčiodama nuo raudos.

Tuomet meistras nusibraukė ašaras, pakėlė klūpančią Margaritą, atsistojo ir tvirtu balsu tarė: – Gana! Tu mane sugėdinai. Aš niekada daugiau nepasiduosiu silpnavališkumui ir nekalbėsiu daugiau apie tai, būk rami. Žinau, kad mes abu esame aukos psichinės ligos, kurią, galimas daiktas, aš perdaviau tau … Na, ką gi, drauge nešim šią naštą.

Margarita palietė lūpomis meistro ausį ir sušnibždėjo: – Prisiekiu tau tavo gyvybe, prisiekiu tavo nuspėtu žvaigždininko sūnumi, viskas bus gerai.

– Gerai, gerai,- atsiliepė meistras ir nusijuokęs pridūrė: – Žinoma, kai žmonės “ligi galo perskaito šią knygą(tekstas pakeistas), jie, kaip mudu su tavim, pradeda ieškoti antgamtiškų jėgų pagalbos! Na, ką gi, sutinku ir aš jos ieškoti.

Read Full Post »

Ką tik per radijų išklausiau laidos gabaliuką, – postringavo, kad žmonija jau tuoj pasieks  galimybių ribą sporte: greičiausiai jau beveik  nubėgta, panerta, numesta ir pan.. Pritariu. Laiko atstumai tarp rekordu didėja. Dopingo kontrolė irgi. Nejau taip “iškelta kartelė“ ir kitose gyvenimo esybėse? Be abejo – “laimėk milijoną“, “šok dešimtuke“, “būk žvaigžde“, žiūrėk į “dangų“… Ilsėkis stilingai, pirk namus “lizingu“ dabar (na, šitas jau apkarto), apsistatyk buitį “feng šui“… Mėgaukis.

  O sekse? Taip taip! Čia, labiau Media redaktorių dvejonių dėl tinklelio turinio atitikties sferoje? Ar jau pasiekėme ribas? Ar Jūs negraužia dvejonės, kad pastoviai “įveikiate tik puse“ distancijos, kai kažkoks Aku Bekdhamdzis – jau visą? Turiu omenyje tai, kad jis įvykdo visą penkiakovę, o jūs jau pasiduodate po pirmų dviejų rungčių: paruošiamoji distancija, kilimas į įkalnę, taikinio įkalbėjimas, šautuvo įšildymas, tarpinis irklavimas, meditacinis supratimas, kad jau startas, valandos maratonas, baigiamasis šaudymas ir finalinis slydimas su posūkiais nuokalnėn. Oi, čia dar neišsemtos pievos. Kaip dainoje “walking in the fields of gold“ – your body fields… Auksą imame! Sidabro medalio laimėtojas šnairuoja tai į tave, tai į ‘draugą“  😀 . Pilna pasiūla “dopingo“, kol kas – jokios kontrolės…

Taigi – kas po to? Jei jau pasiekėme ribas? Ir sporte, ir smurte, ir sekse? Kas?

Read Full Post »