Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for 2011 birželio

Ateina ne ekonomikos, o socialumo amžius. Įdmomios patirties amžius. Rašau, o mintys dingsta. Galvoju apie Haid parką, kaip jį padalint bačkomis pagal sampratas/intencijas/požiūrius/pasaulėjautą/socialinius tinklus/ ok kažkas iš minios pasakė – religiją/ – bet gi dauguma skaitančių jaučiate TĄ – tai šalia, tik trūkt, ir užčiuopsiu – tai, kas formuoja mano/tavo pasaulį … mano jausmas, aš, mano mintys – juk tavo irgi, kai nutraukia kalbą, o nori vėl įsiterpti kol nepakėlė stikliuko. Sugaudei minčių kabaronę, pynę, ir šast – tai ką nori aplininiams pasakyt, ir tave pykdo nenutilstantys, ir galvoji, kaip nebūtinereikšmingam… Vienas pasakė: “Malonu postringaut apie tai, kaip mes galėtume pakeist pasaulį, tačiau nieks nenori plauti indų, sudėtų kriauklėje“ 😉 (ok, postringavimų metu)

Read Full Post »

Read Full Post »