Feeds:
Įrašai
Komentarai

Archive for the ‘Ivairios’ Category

Read Full Post »

Eiga

“Girti žmonės negali žiūrėti TV, nes pradeda suprasti, kokį šūdą jiems rodo. Girti žmonės negali dirbti, nes pradeda suprasti, kokį šūdą jie daro…“ N. Brebensikas

Read Full Post »

Ar susidūrėte su tuo jausmu, kai savo begalinėje CD audio kolekcijoje vakare ieškote “kažko“ – ir vis ne tas CD, ne to NORITE, o tas kažkur turėtų būt šalia – žinote ko norite. Ir nerandate nors tu ką. O ar davėte sau 5 minutes poilsio? Aš dabar rašydamas šią intenciją inspiruotą noro paklausyt Kate Bush, irgi abejoju …. Kuris CD? Ar JIS turi sustiprinti mano potyrius būto vakaro bendravimo, ar sapno užvakar nuotaiką įgarsint jam, ar viską sujungt, ar tiesiog padėt man būt įdomiam rytoi?

Read Full Post »

Nejau jums kartais nesukirba mintis, kad jūs … būtent vis daugiau dabar … dėl kažko kas turi įvykti ar jau pradeda, ar jau įvyko …  – reikšmingi?  Per rytų europos gaisrą 1992 – 95?

2004 – 8 vartojimą?  Jų metu jūsų pagautą esmės skaidulą? Dėl to kad pamėgote ir vėliau citavote …kad ir –  Kernagį?  Vėliau.

http://youtu.be/xUV0qhY5pOA

Bėgant metams ta nuotaika vis „išnyra“ – ir kyla noras ja dalintis …. Pasaulio supratimo nutaika. NuoTaka. Tėkmė nuotaikos per mėnesį, savaitę, sezono kaitą. Kaitrą ir vėsumą. Šalčio ramumą…

Prie ko tai veda? Kas ir kur papasakos apie tarpinį uostą? Sapnai? Kur ta „chebra“?

Hmm … Laimingi tie kurie slidinėja kartu – braukia kalnų papėdėje „išslidinėtą ir kalnų dvasios sugertą extraintencijų prakaitą“  nuo kaktos. Ir po mėnesio nebuvimo kalnuose vėl kaupiasi  abstinencija ta …

http://youtu.be/1G4isv_Fylg

When she was just a girl She expected the world But it flew away from her reach so She ran away in her sleep and dreamed of Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise Every time she closed her eyes
When she was just a girl She expected the world But it flew away from her reach and the bullets catch in her teeth Life goes on, it gets so heavy The wheel breaks the butterfly Every tear a waterfall In the night the stormy night she’ll close her eyes In the night the stormy night away she’d fly
and dreams of Para-para-paradise Para-para-paradise Para-para-paradise   Oh oh oh oh oh oh-oh-oh She’d dream of Para-para-paradise Para-para-paradise Para-para-paradise Oh oh oh oh oh oh-oh-oh-oh
lalalalalalalalalalala And so lying underneath those stormy skies She’d say, “oh, ohohohoh I know the sun must set to rise“
This could be Para-para-paradise Para-para-paradise Para-para-paradise Oh oh oh oh oh oh-oh-oh This could be Para-para-paradise Para-para-paradise This could be Para-para-paradise

Read Full Post »

Iš  http://vz.lt/?PublicationId=c6c197fe-b182-4ec1-a94c-1b95947cf436 :

Jeffrey D. Sachs

Mes gyvename stipraus nerimo laikais. Nepaisant to, kad bendra  pasaulio gerovė yra nematytai išaugusi, patiriama daug nesaugumo, nerimo ir nepasitenkinimo. Didžioji dalis amerikiečių mano, kad šalis eina „klaidingu keliu“. Pesimizmas stiprėja. Tą patį galima pasakyti apie daugelį kitų šalių.

Esant tokiai padėčiai, atėjo laikas persvarstyti pagrindinius mūsų ekonominio gyvenimo laimės šaltinius. Užuot teikęs daugiau laimės ir pasitenkinimo gyvenimu, nepaliaujamas didesnio pelno siekimas skatina precedento neturinčią nelygybę ir nerimą. Ekonominė pažanga yra svarbi ir gali labai pagerinti gyvenimo kokybę, bet tik tuo atveju, jei jos siekiama darniai su kitais tikslais.

Čia pavyzdžiu yra Butano Karalystė Himalajuose. Prieš keturiasdešimt metų jaunas, valdyti pradėjęs ketvirtasis Butano karalius priėmė išskirtinį sprendimą – šalis turi siekti „bendrosios nacionalinės laimės“ (BNL), o ne bendrojo nacionalinio produkto (BNP). Nuo to laiko ši valstybė eksperimentuoja su kitokiu, holistiniu požiūriu į vystymąsi, kai pabrėžiami ne tik ekonominis augimas, bet ir kultūra, psichinė sveikata, atjauta ir bendruomeniškumas.

Neseniai daugybė specialistų buvo susirinkę Butano sostinėje Timpu, kad įvertintų šalies pasiektus rezultatus. Man teko organizuoti šį susitikimą kartu su Butano ministru pirmininku Jigme Thinley, tvarios plėtros lyderiu ir aktyviu BNL koncepcijos šalininku. Mūsų susitikimas įvyko po to, kai liepos mėnesį buvo priimta Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos deklaracija, raginanti valstybes išnagrinėti tai, kaip nacionalinė politika gali skatinti jų visuomenių laimę.

Visi susirinkusieji Timpu sutiko, kad svarbu siekti laimės, o ne nacionalinių pajamų. Mes nagrinėjome klausimą kaip pasiekti laimę pasaulyje, kuriam būdinga sparti miestų plėtra, masinė žiniasklaida, pasaulinis kapitalizmas ir ekologinės būklės blogėjimas. Kaip galima pertvarkyti mūsų ekonominį gyvenimą, kad vėl atsirastų bendruomeniškumas, pasitikėjimas ir aplinkos tvarumas?

Štai keletas pirminių išvadų. Pirma, neturime sumenkinti ekonominės pažangos vertės. Kai žmonės badauja, neturi tokių būtiniausių dalykų, kaip švarus vanduo, sveikatos priežiūra ir švietimas, bei prasmingo darbo, jie kenčia. Ekonominė plėtra, kuri mažina skurdą, yra labai svarbus žingsnis didinant laimę.

Antra, nepaliaujamas BNP siekimas, nepaisant kitų tikslų, taip pat nėra kelias į laimę. Per paskutinius 40 metų labai išaugo Jungtinių Valstijų BNP, bet ne laimė. Dėl beatodairiško BNP vaikymosi atsirado didelė turto ir valdžios nelygybė, sparčiai augo milžiniškas nepasiturinčiųjų sluoksnis, milijonai vaikų atsidūrė skurde ir labai pablogėjo ekologinė būklė.

Trečia, laimė pasiekiama kai atskirų asmenų ir visuomenių požiūris į gyvenimą yra harmoningas. Mes kaip asmenys esame nelaimingi, jei netenkame būtiniausių materialių dalykų, bet lygiai taip pat būname nelaimingi, jei siekiame didesnio pelno vietoj to, kad daugiau dėmesio skirtume šeimai, draugams, bendruomenei, atjautai ir vidinės harmonijos išlaikymui. Tvarkyti ekonominę politiką taip, kad gyvenimo lygis kiltų, visuomenei yra vienas dalykas, o pajungti visas visuomenės vertybes pelno siekimui – jau visai kitas.

Vis tik Jungtinės Valstijos vis labiau leido, kad įmonių pelnas užgožtų visus kitus siekius – sąžiningumą, teisingumą, pasitikėjimą, fizinę ir psichinę sveikatą bei aplinkos tvarumą. Dėl to, kad įmonės skiria lėšų rinkiminėms kampanijoms, vis labiau griaunama demokratija ir tai vyksta su JAV Aukščiausiojo Teismo palaiminimu.

Ketvirta, pasaulinis kapitalizmas kelia daug tiesioginių grėsmių laimei. Kadangi jis skatina klimato kaitą ir kitokių rūšių taršą, nyksta natūrali aplinka, bet dėl nuolatinio naftos pramonės propagandos srauto dauguma žmonių apie tai nieko nežino. Jis silpnina socialinį pasitikėjimą ir psichinį stabilumą, todėl vis daugiau sergama klinikine depresija. Masinė žiniasklaida tapo priemone skelbti įmonių „pranešimus“, kurie atvirai prieštarauja mokslui, o amerikiečiai kenčia nuo vis gausėjančių vartotojo priklausomybių.

Pagalvokite apie tai, kaip greitojo maisto pramonė naudoja aliejus, riebalus, cukrų ir kitus priklausomybę sukeliančius ingredientus, kad žmonės taptų nesveikai priklausomi nuo maisto, skatinančio nutukimą. Dabar vienas trečdalis visų amerikiečių yra nutukę. Likusiai pasaulio daliai galiausiai atsitiks tas pats, jei valstybės neapribos pavojingos įmonių veiklos, įskaitant nesveiko ir priklausomybę sukeliančio maisto reklamą mažiems vaikams.

Problema yra ne tik maistas. Masinė reklama skatina daug kitų vartotojo priklausomybių, įskaitant per ilgą televizijos žiūrėjimą, lošimą, narkotikų vartojimą, rūkymą ir alkoholizmą, o tai reiškia dideles visuomenės sveikatos išlaidas.

Penkta, norėdami skatinti laimę, turime nustatyti ne BNP, o tuos įvairius veiksnius, kurie gali didinti ar mažinti visuomenės gerovę. Daugelis valstybių investuoja į BNP skaičiavimą, bet skiria mažai lėšų nustatyti prastos sveikatos (pavyzdžiui, dėl greitojo maisto vartojimo ir per ilgo televizijos žiūrėjimo), mažėjančio visuomenės pasitikėjimo ir ekologinės būklės blogėjimo šaltinius. Supratę šiuos veiksnius, galime veikti.

Beprotiškas įmonių pelno vaikymasis kelia grėsmę mums visiems. Žinoma, turime remti ekonomikos augimą ir plėtrą, bet tik platesniame kontekste – tokiame, kuris skatina aplinkos tvarumą ir socialiniam pasitikėjimui būtinas atjautos bei sąžiningumo vertybes. Laimės paieškos neturi apsiriboti gražiąją Butano kalnų karalyste.

***

Jeffrey D. Sachsas yra Kolumbijos universiteto ekonomikos profesorius ir Žemės instituto direktorius. Jis taip pat yra Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialusis patarėjas Tūkstantmečio vystymosi tikslų klausimais.

© “Project Syndicate“, 2011

Read Full Post »

Read Full Post »

Trumpa. Labai nesistengsiu išdėstyt įžvalgos shemos, skant, todėl išrašysiu štai ką. Larso von Triero filmas ,,Antikristas”. H. Hesse “Stepių vilkas“. Cituoju: “Juk žmogus – ne sustingęs ir pastovus pavidalas (toks buvo antikos idealas, nors jos išmičiai ir kitaip spėliojo), o veikiau kažkoks mėginimas, kažkoks perėjimas, jis ne kas kita, kaip siauras, pavojingas tiltas tarp gamtos ir dvasios“. “Gamta – tai velnio bažnyčia“. Dabar tarkite, kas už ką balsuojate?Hesse ir Trieras. Filmas užpernai Akropolyje ir ši knyga dabar.

Išjunkite interneta ir eikime miegot. Akimirksnis – ir mes saugiuose bendradarbių žvilgsnių tyruose. Neskaitykite daugiau. Juojab – neklausykite tatai, kas – žemiau…

“Kūnu kiekvienas žmogus vientisas, o siela – ne. Ir poezijoje, net rafinuočiausioje, pagal tradiciją nuolat operuojama tariamai vientisais, tariamai vieningais veikėjais. Ligšiolinėje poetinėje kūryboje specialistai, žinovai labiausiai vertina dramą, ir teisinasi, nes ji teikia (arba galėtų teikti) didžiausią galimybę pavaizduoti “AŠ“ kaip kažkokią daugybę – jei tam nepriekaištautų šiurkšti išorė, kuri kiekvieną dramos veikėją apgaulingai parodo kaip vienovę, kadangi jis glūdi neabejotinai unikaliame, užbaigtame kūne. Labiausiai naivioji estetika vertina vadinamąją charakterių dramą, kurioje kiekvienas veikėjas reiškiasi kaip kažkokia gana išryškinta ir izoliuota vienovė. Tik neaiškiai ir pamažu kai kuriems smilkteli nuojauta, kad visa tai galbūt tėra pigi ir paviršutiniška estetika, kad mes klystame, taikydami didiesiems mūsų dramaturgams puikias, bet mums neįgimtas, ovien įbruktas grožio sąvokas, antiką, kuri, visur remdamasi matomu kūnu, iš tikrųjų ir pramanė “AŠ“ fikciją. Poetiniuose senovės Indijos kūriniuose ši sąvoka visiškai nežinoma, indų epų herojai – ne veikėjai, o minios veikėjų, eilės inkarnacijų. Ir mūsų šiuolaikiniame pasaulyje yra poetinių kūrinių, kuriuose, prisidengiant veikėjų ir charakterių žaismu, mėginama, autoriui galbūt ir nevisiškai tai įsisąmoninus, pavaizduoti sielos įvairumą. Kas nori tai suprasti, turi vienąkart ryžtis pažvelgti į tokio poetinio kūrinio veikėjus ne į kaip atskiras būtybes, o kaip į kažkokios aukštesnės vienovės (kad ir poeto sielos) dalis, puses. Kas šitaip vertins, skant, “Faustą“, tam Faustas, Mefistofelis, Vagneris ir visi kiti bus kažkokia vienovė, kažkoks superveikėjas , ir tik šioje aukštesnioje vienovėje, ne atskiruose personažuose, yra kažkokia tikrosios sielos esmės užuomina. Kai Faustas ištaria posakį, pagarsėjusį tarp mokytojų, keliantį baimę susižavėjusiam filisteriui: “Deja, dvi sielos manyje gyvena“, tuomet pamiršta Mefistofelį ir daugelį kitų sielų, kurios taip pat yra jo krūtinėje. Juk ir mūsų Stepių Vilkas (Raibučio pastaba – tai kūrinio ištraukos “herojus“) mano, kad savo krūtinėje nešiojasi dvi sielas (vilko ir žmogaus) ir kad dėl to jo krūtinėje jau baisiai ankšta. Krūtinė, kūnas juk visada vienas, bet sielų tenanai gyvena ne dvi ar penkios, o nesuskaičiuojama daugybė; žmogus – svogūnas, susidedantis iš šimtų lukštų, audinys iš daugybės siūlų. Tai suprato ir tiksliai žinojo senieji azijiečiai, o budistų jogai yra išradę tikslią techniką, kaip demaskuoti asmenybės iliuziją. Linksmas ir įvairiapusis žmonijos žaidimas: iliuzija, kurią demaskuoti siekdama Indija plūkėsi tūkstantį metų, – tai ta pati iliuzija, kuriai stiprinti ir palaikyti tiek pat pastangų reikėjo Vakarams.

Penktasis leidimas “Lietuvos rytas“, “Mediasat Group“ 2006, 57-58 psl.           H. Hesse “Der Steppenwolf“ 1963,  vertė Z. Mažeikaitė

Netesiu savo pažado, ir siūlau toliau  tokią klausymosi seką – kantrių sielų demonams. Juk pasakyta: “ Kuo arčiau esi dievo, tuo daugiau tavyje demonų“.  Tu esi jiems įdomus. Gal būt – priešininkas.

Be šito demonai neleis jums išklausyti sekančio 🙂  spauskite :

http://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

Sekantis:

Read Full Post »

Older Posts »