Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘pasaulio galas’

“Nagi, retieji nuo darbo ir šeimos pavargę užklydėliai. Ir laimingieji bei ne. Atsakykite į klausimą: kada gi bus GANA? Kada gi sotūs atsisuks į alkanus, o nevisai sotūs nustos sotintis ir užfiksuos momentą? Kada nustosime bijoti ar vengti  galvoti apie finišą, ir galėsime pradėti – apie posūkį? Kokią direktyvą reikia patvirtiniti ES, Vatikane ir Korane, kad nustotume vaikytis vis tolstančio kartu su infiacija bei investavimo klystkeliais  “laimės modelio“, ir pažveltume ten, kur labiausiai mus gąsdina pažvelgti žiniasklaida – aplink save ir atgal? Juk tiek gero padaryta, tiek viskas išvystyta, tiek klaidų ir jų ištaisymo bei paaiškinimo idan “suprasti – nekartot“i padaryta… Nejau vis valgysim pseudojudėjimo į priekį skatinamuosius “vaistus“? Ar nejaučiate, kad skaniai jau ir sočiai pavalgėm.. Gal stojam, išskėčiam rankas, ir pagaunam tai kas inercija eina iš paskos, prisikaupę po mūsų beprotišku judėjimu į priekį, apglėbiam pagavę,- ir pastatom šalia? Kada kiekvienas nustosime savo profilį lyginti su Jonu Meku ar žolę vakar nutrimeriavusiu Algiu? Kada pakaks ko TU turi namie, ir KO mes turime prikaupę istorijoje ir patirtyje? Niekada? To truksta GĖRIUI?  O ko dar trūksta gėriui? Pats judėjimas žmogaus – kiek tai gėris? Kad išmaitint vaikus ir bobutes? O je beyby – rašau ir jau suprantu. Negalima nevartoti. Negalima atsiskirti, nebent – savanoriu į Afriką ar Japoniją. O jei pas kaimyną?
Nejau mažai parašyta, pamokyta, nufilmuota, nutapyta ir suvaidinta? Kafka, Kamiu, Kantas ir Servantesas su Florizeliu. Pagaliau – “Beovulfo“ 7 skirtingi pastatymai. Kas dar Jums neaišku? Ką vakar laikraštyje papildomai siūlė siekti? Nagi, jei parašysite 10 komentarų, – nebegersiu daugiau “Ginko Belobos“ – prisiekiu savo dešiniuoju kreivuoju mažuoju pirštpisčiu. 🙂 Ir paklausykite žmonių, kaip mes, ne ką daugiau padariusiu, žodžius:

Tai šis filmas ir uždavė, man Sirvydui, klausimą – kiek ir ko gera reikia padaryt, kad galėtum paskui ramiai po tokius takelius mąstydams eiti link namelio kur vakare susirinks draugai?

Read Full Post »

Tai natūralu – kaip ir gėlės, pasauliai ir planet0s irgi sužydi (ir nužydi:). Pagal mus, jų daleles, tai gali būt vadinama “apokalipsėmis“, “supernovomis“, “pasaulio galais“  ir t.t.  Pagal juos (pasaulius, planetas) – pražydėjimu 😉 Ir pasklinda po to pasaulėdulkės (“žiedadulkės“) plačiai po visatą 😉 Tad neimkite į galvą – viskas natūralu, įprasta šioje PIEVOJE, ir tik į gera 😉 Tačiau, kaip ir augalų žiedai, pasaulių žydėjimo būdai irgi priklauso nuo rūšių (apgyvendinusių juos?? Amarų sulčių? ) – vieni žiedai tviska viliojančiomis spalvomis bei kvapais drugeliams, kiti – dulksta smarve, traukiančia muses. Reikalas – musyse?  😀 . Juk mes – vieni iš subrendimo ir pražydėjimo proceso veiksnių. Neimkite taip giliai į jaudulį – “it must be“ 😉

zydejimas

Read Full Post »

..ir netyčiom išklausiau žinias. Pasakojo apie seimo debatus dėl galimybės atsisakyti kvorumo taisyklės. Nes neva dėl to, kad dažnai seimo nariai nesusirenka į darbą, sunku tvirtinti įstatymus. Tad panaikinti kvorumo taisyklę būtų paranku. BET TAI JUK P….TS!!! VISKAS… NA taip , ŠIANDIEN LEIDAU SAU (čia emocijos mano)  ATSIPALAIDUOTI, išgerti alaus, NES BUVAU ĮSITEMPĘS PO DARBO NE SEIME SAVAITĖS. NEPATIKĖJAU SAVO AUSIMIS… TAI išeina, – KAS TĄ DIENĄ BUS SEIME, NES TUO METU NEMEDŽIOS AFRIKOJE AR NEVAŽINĖS GIRTAS PO APYLINKES, – NUBALSUOS UŽ MUS?  NA ŽINOTE, IR MANE JAU “DOSTALY“. Trauk viską devynios, bet mano spiralė įsitempia.  Dalyvausiu!!!!!

Read Full Post »