Feeds:
Įrašai
Komentarai

Posts Tagged ‘vartotoju visuomene’

“Nagi, retieji nuo darbo ir šeimos pavargę užklydėliai. Ir laimingieji bei ne. Atsakykite į klausimą: kada gi bus GANA? Kada gi sotūs atsisuks į alkanus, o nevisai sotūs nustos sotintis ir užfiksuos momentą? Kada nustosime bijoti ar vengti  galvoti apie finišą, ir galėsime pradėti – apie posūkį? Kokią direktyvą reikia patvirtiniti ES, Vatikane ir Korane, kad nustotume vaikytis vis tolstančio kartu su infiacija bei investavimo klystkeliais  “laimės modelio“, ir pažveltume ten, kur labiausiai mus gąsdina pažvelgti žiniasklaida – aplink save ir atgal? Juk tiek gero padaryta, tiek viskas išvystyta, tiek klaidų ir jų ištaisymo bei paaiškinimo idan “suprasti – nekartot“i padaryta… Nejau vis valgysim pseudojudėjimo į priekį skatinamuosius “vaistus“? Ar nejaučiate, kad skaniai jau ir sočiai pavalgėm.. Gal stojam, išskėčiam rankas, ir pagaunam tai kas inercija eina iš paskos, prisikaupę po mūsų beprotišku judėjimu į priekį, apglėbiam pagavę,- ir pastatom šalia? Kada kiekvienas nustosime savo profilį lyginti su Jonu Meku ar žolę vakar nutrimeriavusiu Algiu? Kada pakaks ko TU turi namie, ir KO mes turime prikaupę istorijoje ir patirtyje? Niekada? To truksta GĖRIUI?  O ko dar trūksta gėriui? Pats judėjimas žmogaus – kiek tai gėris? Kad išmaitint vaikus ir bobutes? O je beyby – rašau ir jau suprantu. Negalima nevartoti. Negalima atsiskirti, nebent – savanoriu į Afriką ar Japoniją. O jei pas kaimyną?
Nejau mažai parašyta, pamokyta, nufilmuota, nutapyta ir suvaidinta? Kafka, Kamiu, Kantas ir Servantesas su Florizeliu. Pagaliau – “Beovulfo“ 7 skirtingi pastatymai. Kas dar Jums neaišku? Ką vakar laikraštyje papildomai siūlė siekti? Nagi, jei parašysite 10 komentarų, – nebegersiu daugiau “Ginko Belobos“ – prisiekiu savo dešiniuoju kreivuoju mažuoju pirštpisčiu. 🙂 Ir paklausykite žmonių, kaip mes, ne ką daugiau padariusiu, žodžius:

Tai šis filmas ir uždavė, man Sirvydui, klausimą – kiek ir ko gera reikia padaryt, kad galėtum paskui ramiai po tokius takelius mąstydams eiti link namelio kur vakare susirinks draugai?

Read Full Post »